4.jpg

„Mokslas nebuvo ir niekad nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais.“ (A. Einšteinas)

Klubų programos formuojamos taip, kad kuo geriau atlieptų klubams tenkantį iššūkį – kartu su sau lygiais vadovais nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje siekti įvairiausių žinių: strategijos, modernios vadybos, specializuotų sričių, bendravimo, krizių valdymo sprendžiant vis naujas, sudėtingesnes situacijas.

Klubų sesijų programą reitingavimo būdu kuria patys nariai, įtraukdami į ją pačias aktualiausias ir įdomiausias temas. Klubo sesijose jie daro pranešimus, pristatydami savo patirtį ir įžvalgas. Į sesijas taip pat yra kviečiami geriausi srities ekspertai – visuomenėje aukštai vertinami praktikai ir konsultantai, kurie padeda sujungti akademines žinias ir verslo praktiką. Didelis dėmesys yra skiriamas mokymuisi iš geriausios praktikos pavyzdžių, lankantis įmonėse.

Ekspertų tarpe gausu ir visuomenėje aukštai vertinamų, tiesiogiai su verslu nesusijusių specialybių atstovų. Jų dėka klubo nariai giliau susipažįsta su informacija ir įžvalgomis, tiesiogiai nesusijusiomis su jų darbu, tačiau jiems kaip vadovams labai vertingomis.

Klubo narių skaičius neviršija 15–20 narių, kurie reguliariai, 8 kartus per metus, pagal iš anksto sudarytą planą renkasi į visos dienos trukmės sesijas.

Tapti Verslo vadovų ir Profesionalų klubų nariais galima bet kuriuo metu, prisijungti prie Universum klubų galima kartą metuose, formuojant naują klubą. Šie klubai vieninteliai, veikiantys pagal specialiai sukurtą 4 metų programą.