5.jpg

DSS vadovų klubas tai unikali DSS vadovų bei specialistų mokymosi ir bendravimo forma, nuo 2005 metų vienijanti profesionalius DSS vadovus, siekiančius tobulinti darbo aplinkos valdymo įgūdžius, turtinti vadovavimo patirtį, plėsti akiratį bei asmeninius kontaktus su kitų įmonių DSS vadovais.

Klubų tikslas – sukurti aplinką, leidžiančią mokytis iš realių geriausios DSS praktikos pavyzdžių.

Kodėl verta dalyvauti DSS klube?

  • naujausios žinios apie pasiekimus ir tendencijas visose DSS srityse;
  • tobulėjimas mokantis iš kitų DSS vadovų ir keičiantis asmenine patirtimi, tame tarpe ir galimybė su kitų DSS vadovų pagalba analizuoti ir spręsti problemas, su kuriomis susidūrėte savo darbe;
  • vizitai į pažangiausias Lietuvos įmones ir tarptautines bendroves susipažinti su geriausia DSS praktika;
  • aktualios vadovavimo ir verslo strategijos, žinios bei įgūdžiai;
  • asmeninio tobulėjimo – „aš kaip vadovas“ – galimybės;
  • platesnis asmeninių pažinčių ratas.

Sesijų programa

Pagrindinė klubo narių bendravimo forma – reguliarios mokymosi sesijos, kurių pagrindą sudaro reitingavimo būdu parinktos temos, atsižvelgiant į tai, kas klubo nariams įdomu, naudinga ir aktualu.

Sesijose didžiausias dėmesys skiriamas mokymuisi iš geriausios praktikos pavyzdžių. Padedant klubo fasilitatoriui, kviestiniai ekspertai ir klubo nariai pristato ir nagrinėja realius atvejus bei darbo metodus, diskutuoja, ieško sprendimų, susipažįsta su naujausiomis darbo aplinkos valdymo tendencijomis. Kiekvienais metais klubas aplanko 4–5 pažangiausias Lietuvos ir tarptautines bendroves.

Į sesijas taip pat kviečiami žinomi vadybos, finansų, psichologijos, komunikacijos ir daugelio kitų sričių ekspertai – visuomenėje aukštai vertinami praktikai ir konsultantai. Jų dėka klubo nariai giliau susipažįsta su informacija ir įžvalgomis, tiesiogiai su DSS nesusijusiomis, tačiau jiems kaip vadovams labai vertingomis.

Bendradarbiavimas su VDI ir SADM

Jau daugelį metų DSS klubas aktyviai bendradarbiauja su Valstybine darbo inspekcija ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarstant naujų norminių teisės aktų projektus. Šių valstybinių institucijų atstovai kaip ekspertai dalyvauja klubo sesijų metu vykstančiose diskusijose.

Klubo nariai yra kviečiami dalyvauti LR Trišalės tarybos Darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdžiuose.

Konfidencialumas

Visų klubo narių pasirašyta Klubo Chartija užtikrina, kad Klube yra gerbiama narių asmeninė informacija – ji išlieka konfidenciali ir neskleidžiama už klubo ribų.