4.jpg

Kurti pirmuosius Lietuvoje vadovų klubus ėmėsi šia idėja patikėjęs „M. Gurskienės mokymo centras“ prie Lietuvos pramonininkų konfederacijos. Tuo metu M. Gurskienės įsteigtos organizacijos jau septynerius metus dirbo, siekdamos ugdyti Lietuvos verslininkų ekonominį išprusimą.

1998 metų pradžioje laimėtas konkursas vykdyti Vadovų klubo kūrimo projektą, kaip sudėtinę platesnio PHARE projekto dalį, leido pradėti pirmųjų klubų steigimo organizacinius darbus. Vadovų klubai buvo kuriami pagal Vakarų Europos šalyse pasitvirtinusį modelį, taikomą tokių organizacijų kaip DLC (Danish Leadership Center) Danijoje, APM (Association pour le Progres du Management) Prancūzijoje ir SOL (Society for Organizational Learning) Jungtinėse Amerikos Valstijose bei Didžiojoje Britanijoje. Įdiegti šį modelį Lietuvoje ypač padėjo DLC konsultacijos, ši organizacija daugiau nei 30 metų administruoja panašius vadovų klubus Danijoje.

1998 metų birželio 9 d. steigėjos Marijos Gurskienės rūpesčiu ir iniciatyva sukviesta pirmoji vadovų grupė, kurią sudarė 20 dalyvių, bei konsultantai iš DLC, APM ir amerikiečių SOL. Ši data ir tapo klubų įsteigimo Lietuvoje diena – pirmieji du klubai buvo įkurti Vilniuje ir Klaipėdoje, o jau 1999 metų vasarą specialiai parengti lietuvių konsultantai pradėjo savarankiškai vesti klubo sesijas. Taip prasidėjo visiškai savarankiška Vadovų klubo veiklos istorija.