3.jpg

15 metų jubiliejaus proga Vadovų klubas skelbia 2013-ius Adamo Smitho metais Lietuvoje ir savo iniciatyva išleidžia vieną žymiausių jo veikalų „Tautų turtas“ („The Wealth of Nations“).

Vadovų klubas siekia skatinti Lietuvos įmones, politikus ir akademinės visuomenės atstovus domėtis A. Smitho raštais, jo nagrinėtomis temomis ir su jomis susijusiais klausimais. Tvirtu Vadovų klubo įsitikinimu, iš A. Smitho mes galime išmokti tikro valstybinio mąstymo ir gauti žinių, reikalingų valstybės valdymui, o tai yra ypač svarbu Lietuvai, atgavusiai nepriklausomybę vos prieš 20 metų. Ne mažiau svarbus ir A. Smitho požiūris į asmens išsilavinimą, kurį jis vertino kaip pagrindinį kapitalą. „Darbo pasidalijimas kelia ekonomikos gerovę, bet dažnai gali paversti žmogų itin vienpusišku ar kartais gali net jį nukvailinti. Tam atsvara gali būti universalesnis lavinimasis, taip žmogus gali subalansuoti savo gyvenimą!” – rašė jis.

Šių minčių vedamas, Vadovų klubas nuo 2011 metų pradėjo nuosekliai propaguoti A. Smitho idėjas savo narių tarpe. Neilgai trukus buvo pasiektas susitarimas pratęsti prieš dešimtmetį pradėtą George‘o Soroso „Atviros Lietuvos fondo“ darbą. Tuomet pirmą kartą istorijoje „Tautų turto“ I–III knygos buvo išleistos lietuvių kalba. Deja, dėl nepakankamo palaikymo šios didžiulę vertę turinčios knygos nesulaukė dėmesio, kurio jos yra vertos. Klubo nariams apsisprendus tęsti šią iniciatyvą, iš leidėjo buvo įsigytos likusios knygos ir imta toliau kaupti lėšas, reikalingas IV-osios knygos leidybai. Taip pat yra apsispręsta visomis išgalėmis rūpintis išleistų knygų populiarinimu, pristatant jas visuomenei.

Vadovų klubas pritaria A. Smitho nuomonei, kad daugumą problemų tiek konkretaus individo, tiek ir valstybių gyvenime nulemia išminties ir dorovės stoka. Todėl Vadovų klubas planuoja ir toliau skatinti visuomenę domėtis A. Smitho nagrinėtomis temomis ir ateityje išleisti kitą jo šedevrą – „Moralės jausmų teoriją“ („The Theory of Moral Sentiments“).

„A. Smitho „Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas“ yra išties įspūdingas darbas. Jame galima rasti visko – smulkių detalių, globalių reiškinių ir dorovinių dalykų. Pritariu nuomonei, kad jo XVIII amžiaus mąstymas, aiškinimas ir sisteminimas visiškai atitinka šių laikų epochą.“
Romas Švedas, nepriklausomas ekspertas, lektorius
„Kiekvienam vadovui rekomenduočiau A. Smitho veikalą „Tautų turtas“.
Laura Blaževičiūtė, TV3 generalinė direktorė
„Galbūt ir būtų pavykę išvengti krizių ar sumažinti jų apimtį, jei A. Smitho mintys apie žmogaus iracionaliąją dalį, tikslų trumpalaikiškumo žalą bei resursų ir visuomenės intereso sutapimą savo laiku būtų suvoktos ir įvertintos.“
Vygantas Reifonas, „Lietuvos banko“organizacijos tarnybos direktorius

 

 

Knygas galite įsigyti:

Susiję straipsniai: