5.jpg

Profesionalų klubai – tai profesinis meistriškumas (finansų, personalo, gamybos ir kitose srityse), vadovavimo iššūkiai ir asmeninis tobulėjimas. Savo nariams jie suteikia galimybes visapusiškai ugdyti savo profesinės srities kompetencijas, mokytis vieniems iš kitų keičiantis patirtimi, ieškoti netradicinių sprendimų, susipažinti su geriausia praktika, tobulėti asmeniškai ir užmegzti ryšius su kolegomis iš nekonkuruojančių įmonių. Tai saugaus mokymosi galimybė, bendraujant su sau lygiais vadovais.

Šiandien vadovus kviečia Finansų, Gamybos, Personalo ir Darbuotojų saugos ir sveikatos klubai:

  • Pirmasis iš Profesionalų klubų veiklą pradėjo Personalo vadovų klubas. Sukurtas 2000 metais sekant Danijos pavyzdžiu, jis signalizavo stiprėjantį verslo profesionalumą, suvokimą, koks svarbus yra gebėjimas dirbti su kitais žmonėmis. Dabar jis vienija didžiausių įmonių personalo vadovus ir yra nemažai prisidėjęs stiprinant strateginę žmogiškųjų išteklių valdymo svarbą Lietuvos versle.
  • 2005 metais įsikūręs Darbuotojų saugos ir sveikatos klubas tapo ne tik puikia vieta dalytis geriausia DSS praktika ir tobulinti vadovavimo įgūdžius šios srities vadovams. Klubas aktyviai bendradarbiauja su Valstybine darbo inspekcija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarstant naujų norminių teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus.
  • Finansų ir Gamybos vadovų klubų atsiradimas yra simboliškai susijęs su šių vadovų vaidmeniu stiprėjančios globalizacijos sąlygomis. Kaip padėti įmonėms, kad jos pajėgtų išsilaikyti augančios konkurencijos ir ekonominio nestabilumo sąlygomis, kai visuomet svarbūs subalansuoti finansų srautai šįkart tampa kritine išgyvenimo sąlyga? Taip 2009 metais gimė Finansų vadovų klubo, siekiančio suvienyti tai galinčius padaryti žmones, idėja.
  • Pokyčiai negailestingai išryškino ir kitą Lietuvos verslą kamuojančią bėdą – per žemą įmonių efektyvumą. Augant rinkos spaudimui efektyvinti procesus bei mažinti gamybos kaštus tapo vis svarbiau. Šalyje pradėjo plisti LEAN koncepcijos taikymas, o gamybos vadovai ėmė burtis Vadovų klubo iniciatyva pirmą kartą Lietuvoje įkurtame Gamybos vadovų klube.