4.jpg

Spartus ekonomikos augimas 2004–2008 metais darė įtaką vadovų poreikiams. Nebeužteko apsiriboti tik vadovavimo ir darbo su kitais žmonėmis gebėjimais. Dėl to klubuose ėmė formuotis asmenybinio lavinimosi kryptis, akcentuojanti visapusiškumo svarbą vadovo asmenybei.

Klubų sesijose vis dažniau besisvečiuojantys istorikai, menininkai, dvasininkai, politologai, psichologai ir daugelio kitų sričių specialistai atnešė kitokį pasaulio suvokimą, naują požiūrį į asmenybės kūrybiškumą, saviraišką ir gyvenimo džiaugsmą. Tai išsiplėtė ir praturtino klubų programas, suteikė jų nariams galimybę matyti plačiau ir keisti save labiau, nei leidžia laikas ir užimtumas.

2008 metų pabaigoje veikiančių klubų skaičius pasiekia rekordinį skaičių – 25.