2.jpg

Š.m. kovo 24 d. Vadovų klubai lankėsi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgose Gaižiūnų poligone. Gyvename Rusijos karinės agresijos Ukrainoje laikotarpyje, todėl renginys su Lietuvos kariuomene įgyja svarbią prasmę.

Šiais metais buvome pakviesti stebėti pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ parodomąją karinę operaciją, dalyvavo daugiau, kaip šimtas Klubiečių.

„Džiaugiamės, kad prieš daugiau nei 10 metų prasidėjęs Vadovų klubų aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomene jau tapo gražia tradicija, suartinančia Lietuvos verslo lyderių bendruomenę ir mūsų krašto ginkluotąsias pajėgas“ – sakė Vadovų klubų tinklo steigėja ir direktorė Marija Gurskienė.

Renginio dieną kariai, naudodami naujausią ginkluotę, karinę techniką ir imitacinius šaudmenis, pademonstravo pėstininkų taktikos elementus šiuolaikinio mūšio metu.

Taip pat įvyko susitikimas – diskusija su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybe. Išgirdome Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabo viršininko plk. Žilvino Gaubio pranešimą apie Lietuvos kariuomenę ir šiandienos iššūkius.

Vėliau Klubo nariai dalyvavo įvairiose karinėse rungtyse. Klubiečiai mokėsi kaip tvarstyti žaizdas, dėti turniketus, šaudyti iš airsoft ginklų, kaip tinkamai užsimaskuoti, dalyvavo daiktų suradimo užduotyje bei susipažino su naujausia karine technika ir jos atliekamomis funkcijomis.

Dieną visi užbaigė lauko vakariene, pasidalindami įspūdžiais bei aptardami, kuo buvo naudinga pažintis su Lietuvos kariuomene.

Tegul mus lydi Lietuvos kariuomenės šūkis – „Vienybėje jėga, tikėjime – pergalė!“.