2.jpg

Šių metų gegužės 9 d. Klaipėdos Vadovų klubų nariai turėjo garbės susitikti, pabūti ir pabendrauti su Jo Ekscelencija Prezidentu Valdu Adamkumi bei susipažinti su gimstančia nauja tradicija Europoje ir Lietuvoje – Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejumi.