2.jpg

Šių metų spalio 13 dieną Kauno Vadovų klubų nariai susitiko su Jo Ekscelencija Prezidentu Valdu Adamkumi bei buvusiu VDU rektoriumi prof. Zigmu Lydeka. Susitikimo priežastis - galimybė išsamiau susipažinti su J. E. Prezidento garbei atidaryta pirmąja Lietuvoje prezidentine biblioteka, jos pastatu, kuriame Pirmosios Respublikos laikais veikė Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Šis pastatas kartu labai simbolinis Jo Ekscelencijai - jame dirbo jo krikšto tėvas, prof. Augustinas Voldemaras, pirmasis Lietuvos užsienio reikalų ministras.

Kartu simboliška ir tai, kad J. E. Prezidento Valdo Adamkaus vardo bibliotekos-muziejaus atidarymas sutampa ir su Jubiliejiniais metais: šį lapkritį Prezidentui sukanka 90 metų. Tikrai, 2016-ieji svarbūs bibliotekoms: atsinaujino ir nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; vadinasi, visuomenė jau vertina ir supranta bibliotekų reikšmę tautai, jos švietimui, istorijos ir žinių saugojimui ateities kartoms. Kiekvienas esame Lietuvos tautos, valstybės dalis; būtent nuo kiekvieno mūsų priklauso Lietuvos tęstinumas, ateitis bei ryšys su praeitimi. Suprantame, kad mūsų pareiga - padėti išsaugoti gyvąją istoriją, perduoti ir tęsti Prezidento Valdo Adamkaus nuosekliai skleidžiamą demokratijos ir laisvės mintį.