3.jpg

Į pastaruoju metu ypač aktualų klausimą – ar yra Lietuvoje skalūninių dujų išgavimo galimybių? – atsakė hidrologas ir inžinierius geologas, Lietuvos geologijos tarnybos dir. pavaduotojas dr. Jonas Satkūnas.

Jis atskleidė paslaptis apie Lietuvos gelmėse glūdinčius turtus ir jų vertę, požeminio vandens išteklius, geoterminę energetiką ir jos perspektyvas, bei atsakė į visiems rūpimą klausimą apie skalūnų dujų išgavimo perpektyvas Lietuvoje, šio proceso pliusus ir minusus. J. Satkūnas taip pat supažindino klubiečius su Lietuvos geologinės aplinkos taršos žemėlapiu, paaiškino klimato pokyčių reikšmę Lietuvai ir pademonstravo, kaip atrodytų Lietuva, jei visi pasaulio ledynai ištirptų.

Eksperto pranešimas padarė gilų įspūdį klubiečiams. Ne vienas jų siūlė (juokais ar rimtai) tokį pranešimą skaityti emigruojantiems piliečiams Karmėlavos oro uoste, kad jie suvoktų, kokią nuostabią ir turtingą šalį palieka.