5.jpg

Vadovų klubas tapo „Verslo žinių“ partneriu organizuojant aukščiausio lygio finansų vadovų konferenciją, kuri vyks gegužės 30 d. Vilniuje. Tai pirmoji konferencija Lietuvoje, kurios metu didelis dėmesys bus skiriamas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio ekspertų įžvalgoms. Jos metu taip pat bus dalinamasi geriausia Lietuvos įmonių praktika.

Tarp konferencijos pranešėjų yra šie Vadovų klubo nariai ir ekspertai:

  • Aidas Mackevičius, „Vilniaus baldai" generalinis direktorius, Universum klubo narys;
  • Tomas Tumėnas, „Linas Agro Group“ finansų direktorius, Finansų vadovų (CFO) klubo narys;
  • Alenas Gumuliauskas, „ORLEN Lietuva" vidaus audito vadovas, ekspertas.

Konferencijoje bus aptariama kaip makroekonominė aplinka ir pokyčiai Lietuvoje bei Europoje lemia finansų vadovų veiksmus, kaip kinta požiūris į finansų vadovo vaidmenį, ar finansų vadovas gali didinti įmonės veiklos efektyvumą ir būti už tai atsakingas bei kas augins Lietuvos įmonių pajamas šiais metais. Konferencijos metu bus pristatyta „PricewaterhouseCoopers“ Lietuvos ir pasaulio įmonių vadovų apklausos rezultatų apžvalga, aptariama LEAN filosofija įmonėje, pereinant nuo trumpalaikių projektų prie kitokios organizacijos kultūros ir diskutuojama rizikos valdymo problematika (pinigų švaistymas versus vertės kūrimas).

Kiti „Finansų vadovų konferencijos 2013“ partneriai yra Finansų analitikų asociacija, audito kompanija „PricewaterhouseCoopers“ ir bankas „Swedbank“.