2.jpg

Šių metų birželio 9–10 dienomis UNIVERSUM klubų nariai viešėjo Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (toliau KJP) štabe, kur Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius pristatė Lietuvos kariuomenę, supažindino su jos aktualijomis. Klubiečiai turėjo unikalią galimybę stebėti karines BALTOPS 2012 pratybas, svečiavosi KJP flotilėje, apžiūrėjo Lietuvos karo laivus, apsilankė Karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo poste.

BALTOPS pratybas nuo 1972 m. Baltijos jūros teritoriniuose Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos ir Estijos vandenyse organizuoja JAV karinių jūrų pajėgų Europoje vadavietė. 2012 m. pratybų metu buvo tobulinamas šalių bendradarbiavimas susidarius krizinei situacijai, stiprinamas saugumas Baltijos jūros regione.

Pagal pratybų legendą, krizė ir neramumai, kilę tariamoje Arkadijos šalyje, turėjo įtakos visam Mėlynosios jūros regionui. Gavus Jungtinių Tautų Tarybos mandatą, Mėlynosios jūros regione įvestos tarptautinės saugumo pajėgos, kurių užduotis buvo užtikrinti ginklų judėjimo embargą, blokuoti piratų veiklą, vykdyti stabilizavimo operacijas ir kitas antiteroristines veiklas Arkadijoje. Pratybų metu vyko operacijos krante, kurias ir turėjo galimybę stebėti klubų nariai – Kairių kariniame poligone ir Nemirsetoje įvykdyta pirmoji Lietuvoje amfibinė išsilaipinimo į krantą operacija.

Dėkojame Lietuvos karo akademijos viršininkui pulkininkui Gintarui Bagdonui, kurio dėka ir rūpesčiu klubų nariai turėjo unikalią progą viską pamatyti savomis akimis!