5.jpg

Šiandien startuojančio jau trečiojo Universum klubo nariai – ekonomine veikla besidomintys ar joje dalyvaujantys vadovai – leisis į ketverius metus trunkančią kolektyvinio pažinimo kelionę. Sužinodami daugiau ir tobulėdami patys klubo nariai sieks išnaudoti tarptautinio verslo suteikiamas galimybes mažinant konkuravimą vietinėje rinkoje.

Klubo sesijų metu jie gilinsis į finansų sritį, taip formuodami bendrą klubo kalbą, mokysis iš geriausių tradicinio ir alternatyvaus finansų požiūrio formuotojų, ugdys tarpdisciplininį požiūrį nagrinėdami ekonomikos ir kitų mokslų sąsajas bei semsis išminties iš filosofijos ir dvasinio pasaulio pažinimo.

Klubo fasilitatoriaus (vedėjo) finansų eksperto Tomo Kliučiaus teigimu, klubo pagrindinis tikslas yra padėti vieni kitiems ieškoti ir surasti asmeninius tobulėjimo kelius. „Ruošdami programą, ieškojome netradicinio, universitetuose nedėstomo požiūrio į finansus ir verslą. Tikimės, kad dalyvavimas Universum klube skatins jo narius žvelgti plačiau, pamatyti ir kitokią, nei įprasta, realybę, vertinti neordinarias ekonomikos korifėjų įžvalgas, pajausti įvairių pasaulio kultūrų gelmę ir jų įtaką ekonomikai“, – sakė T. Kliučius.