5.jpg

Į šių metų gruodžio 10 d. vykusį susitikimą su Jo Ekscelencija Valdu Adamkumi atvyko daugiau kaip 200 klubiečių. Susitikimo metu J. E. V. Adamkus dalijosi atsiminimais apie praeities įvykius tarptautinėje politinėje arenoje, pateikė savo vertinimą Lietuvos vidaus ir užsienio politikos klausimais, atsakinėjo į gausius klubo narių klausimus.

Paskutiniu renginio akordu tapo bendra Jo Ekscelencijos ir klubiečių nuotrauka. Vadovų klubo iniciatyva kiekvienam renginio dalyviui taip pat buvo įteikta knyga „Paskutinė kadencija“.

„Renginio metu kiekvienam dalyviui įteikta knyga su Prezidento V. Adamkaus parašu yra prasmingas simbolis užbaigiant senuosius metus ir pasitinkant 2012-uosius“, – teigė Vadovų klubo direktorė Marija Gurskienė.