Naujienos

Siekdami dalytis gerosios praktikos patirtimi, plėsti akiratį darbo aplinkos valdymo, profesinės rizikos vertinimo, darbuotojų sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos srityse, Darbuotojų <...>

2016 metų gegužės 11 dieną vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) narių IX suvažiavimas, kurio metu naujai perrinktas konfederacijos prezidentas antrajai kadencijai Robertas Dargis <...>

Verslo vadovų klubai

Tarpusavio dalijimasis patirtimi, naujausios vadybos ir lyderystės praktikos – siekiantiems išskirtinio verslo konkurencingumo.

Profesionalų klubai

Profesinis meistriškumas (finansų, personalo, gamybos ir kitose srityse), vadovavimo iššūkiai ir asmeninis tobulėjimas.

Universum klubai

Savęs ir pasaulio pažinimo kelionė: nuo ekonomikos dėsnių iki pasaulio kultūrų.