Naujienos

Šių metų spalio 13 dieną Kauno Vadovų klubų nariai susitiko su Jo Ekscelencija Prezidentu Valdu Adamkumi bei buvusiu VDU rektoriumi prof. Zigmu Lydeka. <...>

Universum Vadovų klubų narė Giedrė Švedienė pradeda eiti Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Vykdomosios direktorės pareigas. LPK yra didžiausia verslo įmones jungianti interesų <...>

Verslo vadovų klubai

Tarpusavio dalijimasis patirtimi, naujausios vadybos ir lyderystės praktikos – siekiantiems išskirtinio verslo konkurencingumo.

Profesionalų klubai

Profesinis meistriškumas (finansų, personalo, gamybos ir kitose srityse), vadovavimo iššūkiai ir asmeninis tobulėjimas.

Universum klubai

Savęs ir pasaulio pažinimo kelionė: nuo ekonomikos dėsnių iki pasaulio kultūrų.